Sastanak sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi – 15.03.2016

Dana 15.03.2016. godine, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Slaviša Bulatović, održao je kolegijum sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi.

Na sastanku je razmatrana Izveštaj o radu za februar mesec 2016. godine.

Inspekcija rada je u februar mesecu vršila inspekcijski nadzor po zahtevima stranaka i službenoj dužnosti u delatnosti trgovine na veliko i malo, u zdravstvenoj, obrazovnoj, saobraćajnoj, finansijskim deltnostima i poslovne usluge, medijima, kockarnicima i pripremanje igara na sreću. Iz oblasti radnih odnosa izvšeno je ukupno 88 nadzora, ukupan broj zatečenih na radu 481 lice, 37 lica na faktičkom radu i sa 34 lica nakon nadzora je zasnovan radni odnos. Po osnovu prekršajnih naloga ukupno je izrečeno 3 mandatnih kazni i naplaćen je iznos od 65.000,00 dinara. Iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu ukupno je po službenoj dužnosti izvršeno 6 nadzora, 3 inspekcijska nadzor povodom teške povrede na radu i nema pregleda poslovnog prostora. Doneto je 1 rešenje kojim su naložene mere za otklanjanje 1 nedostatka iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu, nema rešenja o zabrani rada.

Tržišna inspekcija je u februaru mesecu izvršila ukupno 85 inspekcijskih nadzora i podnela 19 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. U postupcima kontrole donela je ukupno 17 upravnih rešenja o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani prometa robe, 4 rešenja o oduzimanju robe, 3 rešenja o konačnom oduzimanju robe za povredu prava intelektualne svojine.

Sanitarna inspekcija je u februaru mesecu izvršila 189 inspekcijskih pregleda po službenoj dužnosti i to: 165 redovnih pregleda, 1 vanredni i 23 kontrolna pregleda. Doneta su tri usmena rešenja, 47 pisanih rešenja, od toga 28 rešenja za otklanjanje nedostataka, 2 rešenja zabrane upotrebe sterilizatora, 5 rešenja zabrane rada licima koja su zatečena bez dokaza o obavljenim povremenim zdravstvenim pregledima i 13 rešenja zabrane rada licima – kliconoše. Kontrolom izvršenja naloženih mera rešenjima u 23 objekta, konstatovano je da je u svim objektima postupljeno po naloženim merama. Kontrolisano je 548 lica, koja podležu sanitarnom nadzoru.

Turistička inspekcija je u februaru mesecu ukupno izvršila 92 kontrole, od toga: 68 redovne i 24 kontrola izvršenja rešenja. Doneto je 7 rešenja o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti, 17 rešenja za utvrđene nepravilnosti za izrečene 28 mere. Sudiji za prekršaje podneto je 20 zahteva za 23 učinjena prekršaja.