Dokumenti o radu

2021

1444701800_pdfInformator o radu za 2021. godinu

1444701800_pdfJavni uvid u nacrt prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine

2017

1444701800_pdfInterni akt javnih nabavki Pčinjskog upravnog okruga za 2017. godinu

1444701800_pdfInformator o radu za 2017. godinu

2016

1444701800_pdfZaključak ministarstva finansija – 17.02.2016

1444701800_pdfZaključak službe za upravljanje kadrovima – 18.01.2016

1444701800_pdfZaključak ministarstva državne uprave – 13.01.2016

1444701800_pdfPravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta – 06.01.2016

1444701800_pdfDokumentaciona osnova za izradu Pravilnika o unutrašnjem uređenju za 2016. godinu

1444701800_pdfInterni akt javnih nabavki Pčinjskog upravnog okruga za 2016. godinu

1444701800_pdfInformator o radu za 2016. godinu

1444701816_wordObrazac 5 za 2015. godinu

1444701800_pdfIzveštaj o radu Saveta upravnog okruga za 2015. godinu

1444701800_pdfIzveštaj o radu Odseka za 2015.godinu

1444701800_pdfIzveštaj o radu Pčinjskog upravnog okruga za 2015.godinu

2015

1444701800_pdfZapisnik sa 4. redovne sednice Okružnog štaba za vanredne situacije – 26.11.2015

1444701800_pdfZapisnik sa sastanka sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi – 04.11.2015

1444701800_pdfFinansijski plan za 2015. godinu

1444701800_pdfInformator o radu za 2015. godinu

1444701800_pdfINTERNI AKT JAVNI NABAVKI PČINJSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA 2015.GODINU

1444701800_pdfIzveštaj o radu odseka 01.01.2015-30.06.2015. godine

1444701800_pdfIzveštaj o radu odseka 01.01.2015-30.09.2015. godine

1444701800_pdfIzveštaj o radu odseka 01.01.2015-31.03.2015. godine

1444701800_pdfObrazac 5 – devetomesečni 2015. godine

1444701800_pdfObrazac 5 – šestomesečni 2015. godine

1444701800_pdfObrazac 5 – tromesečni 2015. godine

1444701800_pdfPlan rada za 2015. godinu

1444701800_pdfZahtev za izmenu pravilnika Uprave carina – 09.02.2015

2014

1444701800_pdfZavršni račun za 2014. godinu

1444701800_pdfIzveštaj o radu Odseka za 2014. godinu

1444701800_pdfIzveštaj o radu Saveta upravnog okruga za 2014. godinu

1444701800_pdfObrazac 5 za 2014. godinu

2010

1444701800_pdfDokumentaciona osnova za izradu Pravilnika o unutrašnjem uređenju

1444701800_pdfPravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta – 16.06.2010