Sastanak sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi – 25.01.2016

Dana 25.01.2016. godine, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Slaviša Bulatović, održao je sastanak sa šefovima i načelnicima inspekcijskih službi.

Na sastanku je razmatran godišnji Izveštaj o radu za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu.

Inspekcija rada je u 2015. godini, u oblasti radnih odnosa izvršila 514 inspekcijskih nadzora, a 14.901 zaposleni je obuhvaćen nadzorom, 656 lica je zatečeno na faktičkom radu, a sa 471 licem je nakon nadzora poslodavac zasnovao radni odnos. U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu izvršeno je 276 nadzora, 273 naloženih mera za otklanjanje nedostataka i podneto je 30 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Tržišna inspekcija je u 2015. godini, izvršila ukupno 1301 inspekcijski nadzor i podnela 404 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. U postupcima kontrole donela je ukupno 434 upravna rešenja o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani prometa robe, 13 rešenja o konačnom oduzimanju robe i 1 zaključak o uklanjanju robe bez vlasnika. Stavljena je van prometa roba zbog neposedovanja isprava o nabavci u vrednosti od 1.855.685.00 dinara, zbog nepropisne deklaracije u iznosu od 3.338.636.00 dinara, od lica koja nemaju svojstvo trgovca u iznosu od 317.210.00 dinara i zbog nevođenja evidencije u iznosu od 72.290.00 dinara.

Sanitarna inspekcija je u 2015. godini, izvršila 1870 inspekcijskih pregleda po službenoj dužnosti i to: 1459 redovnih pregleda, kontrolnih 324 i vanrednih 87 pregleda. Doneto je 27 usmenih rešenja i 464 pisanih, od toga za otklanjanje nedostataka 198 rešenja, 35 rešenja zabrane korišćenja sterilizatora, 19 rešenja zabrane korišćenja vode za piće sa mikrovodovoda naselja i javnih česama i 187 rešenja zabrane rada licima – kliconoša.

Turistička inspekcija je u 2015. godini, ukupno izvršila 778 redovnih kontrola, od toga: 589 redovnih i 189 kontrola izvršenja rešenja. Doneto je 51 rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti, 124 rešenja za utvrđene nepravilnosti. Sudiji za prekršaje podneto je 237 zahteva za 271 učinjeni prekršaj.