Вести

Начелник Пчињског управног округа Славиша Булатовић одржао састанак са начелницима и шефовима инспекцијских служби

Дана 04.11.2015. године, начелник Пчињског управног округа Славиша Булатовић, одржао је редован састанак са начелницима и шефовима инспекцијских служби.

На састанку је разматран Извештај о раду за месец октобар 2015. године, као и активности инспекцијских служби у Прешеву поводом прилива миграната.

У свом Извештају за месец октобар, тржишна инспекција је навела да је извршила укупно 108 инспекцијских надзора и поднела 25 захтева за покретање прекршајног поступка. У поступцима контроле донела је укупно 35 управних решења о отклањању недостатака и привременој забрани промета робе, 18 решења о одузимању робе, 4 решења о коначном одузимању робе за повреду права интелектуалне својине. Стављена је ван промета роба у вредности од 61.200,00 динара, због не вођења евиденције и исправа о набавци.

Санитарна инспекција је у октобру месецу извршила 172 инспекцијска прегледа по службеној дужности и то: 144 редовниха прегледа, 1 ванредни и 27 контролних прегледа. Донето је 31 писано решење, од тога 13 решења о отклањању недостатака, 3 решења забране коришћења стерилизатора у здравственим објектима, 1 решење забране употребе воде за пиће у школском објекту, 1 решење забране рада лицу које је затечено без доказа о обављеном повременом здравственом прегледу и 11 решења забране рада лицима – клицоноше.

Ветеринарска инспекција је сачинила 180 записника и 25 записника и решења за наплату за извршене ветеринарско-санитарне прегледе, као и 86 решења за отклањање недостатака у објектима и спровођењу послова Програма мера здравствене заштите животиња. Поднели су 28 захтева за покретање прекршајних поступака. На линији клања исконтролисано је клање 27 говеда и 190 свиња. У прерадама меса исконтролисано је 132.955 кг сировог меса. У млекарама је откупљено 318.507 литара сировог млека, а произведено 271.855 кг.производа од млека. По позиву полиције обавили су контроле у вези нелегалног промета хране и животиња. Контролисан је промет у магацинима за складиштење хране и коже и вуне и утовар-транспорт животиња на сточним пијацама.

Туристичка инспекција је у октобру месецу укупно извршила 82 контроле, од тога: 65 редовних контрола и 17 контрола извршења решења. Донето је 5 решења о привременој забрани обављања делатности, 15 решења за утврђене неправилности. Судији за прекршаје поднето је 25 захтева за 43 решења.

Инспекција рада је у октобру месецу контролисала рад на црно и том приликом је затечено током надзора 261 лице на фактичком раду, и са 248 лица је након надзора заснован радни однос.