Pitanja i odgovori

 1. Da li upravni okruzi predstavljaju teritorijalnu organizaciju Republike Srbije?

  Ne. Upravni okruzi nisu oblik lokalne samouprave ili deo teritorijalne organizacije Republike Srbije, već predstavljaju način organizovanja državne uprave. Prema Zakonu o državnoj upravi je određeno da se upravni okrug obrazuje radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državene uprave.

 2. Gde mogu da prijavim mog poslodavca koji ne uplaćuje doprinose za zdravstveno i penzijsko osiguranje zaposlenima?

  Povredu svojih prava iz oblasti radnih odnosa možete prijaviti pismenim putem u pisarnici Pčinjskog upravnog okruga, u Vranju, Matije Gupca 2. I sprat, kancelarija broj 2. svakog radnog dana od 07 do 15 časova. Takođe, za sve informacije iz oblasti radnih odnosa možete se obratiti odeljenju inspekcije rada u Vranju putem telefona na brojeve 021/421-822, 420-075.

 3. Kupila sam veš mašinu u jednoj prodavnici u Bujanovcu. Nakon dva meseca se pokvarila. Kome da se obratim za pomoć?

  Prvo se obratite prodavnici u kojoj ste kupili proizvod ili ovlašćenom servisu. U slučaju da ne dobijete pozitivan odgovor, obratite se odeljenju tržišne inspekcije u Vranju.

 4. Gde mogu da podnesem zahtev za registraciju medicinske laboratorije u Vranju?

  Odobrenje za rad daje zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja. Zahtev možete podneti u pisarnici Pčinjskog upravnog okruga u Vranju, adresa je Matije Gupca 2, prvi sprat.

 5. U restoranu nisam dobio fiskalni račun. Kome da se obratim?

  Za nadzor nad ugostiteljskim objektima nadležna je turistička inspekcija Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Sedište turističke inspekcije za Pčinjski upravni okrug je u Vranju, Matije Gupca 2. Zahtev možete predati lično ili putem pošte na pisarnicu Pčinjskog upravnog okruga, Vranje, Matije Gupca 2, prvi sprat. Za neizdavanje fiskalnih računa možete se obratiti i poreskoj upravi.

 6. Želim da otvorim poljoprivrednu apoteku. Gde mogu da dobijem informacije koja sredstva za zaštitu bilja mogu da prodajem i pod kojim uslovima?

  Obratite se fitosanitarnoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Vranju, Bulevar Mihajla Pupina 10, drugi sprat.