Бели мост (Мост љубави), Врање
Стари турски хамам, Врање
Средњевековна тврђава Maрково Кале
Зграда старог Начелства у Врању
Саборна црква Свете Тројице у Врању