Стари турски хамам, Врање
Бели мост (Мост љубави), Врање
Саборна црква Свете Тројице у Врању
Зграда старог Начелства у Врању
Средњевековна тврђава Maрково Кале