Sednica Okružnog štaba za vanredne situacije – 28.01.2016

U četvrtak, 28.01.2016. godine, u sedištu Pčinjskog upravnog okruga u Vranju, Okružni štab za vanredne situacije, održao je prvu redovnu sednicu.

Na sednici je razmatran Predlog Plana rada Okružnog štaba za vanredne situacije Pčinjskog upravnog okruga za 2016.godinu, koji ima 15 tačaka podeljenih po kvartalima. Planom su obuhvaćene preventivne mere odbrana od poplava, snežnih padavina, klizišta i požara.

Na sednici je donet jedan zaključak:

  1. Da se usvaja predlog Plana rada Okružog štaba za vanredne situacije Pčinjskog upravnog okruga za 2016.godinu i upućuje Republičkom štabu na usvajanje.

I sledeće preporuke:

  1. U cilju poboljšanja sistema protivgradne zaštite na području Pčinjskog upravnog okruga, preporučuje se Republičkom hidrometeorološkom zavodu da preispita mrežu izgrađenih protivgradnih stanica na teritoriji Pčinjskog upravnog okruga imajući u vidu novonastale okolnosti vezane za zabranu leta u Kopnenoj zoni bezbednosti.
  2. Prihvata se zahtev opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bujanovac u vezi aktiviranja protivgradnih stanica na području opštine i preporučuje se RHMZ da u saradnji sa lokalnom samoupravom iste stavi u funkciju u 2016. godini.