Sednica Okružnog štaba za vanredne situacije

U četvrtak, 26.11.2015. godine, u sedištu Pčinjskog upravnog okruga u Vranju, Okružni štab za vanredne situacije, održao je četvrtu redovnu sednicu. Na sednici je, između ostalog, razmatrana analiza dostignutog nivoa organizovanosti i osposobljenosti subjekata i snaga sistema zaštite i spasavanja na nivou lokalnih samouprava za funkcionisanje u zimskim uslovima 2015/2016. godine; analiza dostignutih nivoa organizovanosti, osposobljenosti i opremljenosti struktura zaštite i spasavanja na teritoriji Pčinjskog upravnog okruga i analiza dostignutog nivoa popunjenosti, opremljenosti i osposobljenosti formiranih specijalnih jedinica civilne zaštite.

Na sednici je usvojena i Informacija o rizicima i opasnostima od neeksplodiranih ubojnih sredstva na teritoriji Pčinjskog upravnog okruga i Predlog izveštaja o radu Okružnog štaba za vanredne situacije Pčinjskog upravnog okruga za 2015. godinu.