Вести

Прва ванредна седница Окружног штаба за ванредне ситуације – 11.03.2016

Дана 11.03.2016. године, одржана је прва ванредна седница Окружног штаба за ванредне ситуације.

Начелник Сектора за ванредне ситуације Драган Тасић, упознао је чланове штаба да је дошло до повећања водостаја на реци Јужна Морава, стање се прати на водама другог реда. Могу да се јаве проблеми са водостајем реке Биначка Морава, која долази са Косова.

ВПЦ Морава – прати ниво реке Јужна Морава на мосту у селу Ћуковац, ако дође до повећања водостаја обратиће се Градском штабу за ванредне ситуације.

Предузеће за путеве – прати стање на путевима, имају проблема са одронима, према Трновцу одрон је очишћен.

Црвени крст – за сада немају потребе за ангажовањем.

Министарство унутрашњих послова и Војска Републике Србије, спремни су за деловање на терену.

Завод за јавно здравље – водоснабдевање уредно.

У Окружном штабу за ванредне ситуације уведено је дежурство и Окружна јединица је у стању приправности.

Окружни Штаб за ванредне ситуације је усвојио следећи :

З А К Љ У Ч А К

  1. Након проглашења ванредне ситуације на целој територији Републике Србије, налаже се градском и општинским штабовима за ванредне ситуације са подручја Пчињског управног округа да појачају праћење стања на својој територији и предузимају превентивне и оперативне мере заштите и спасавања угроженог становништва и имовине.

  1. Ставити у пуну приправност све расположиве снаге и средства за заштиту и спасавање ( људство и механизација ).

  1. О стању на територији и предузетим мерама редовно обавештавати Окружни штаб за ванредне ситуације Пчињског управног округа (имејл: czovr@mup.gov.rs, факс 017/421-106)

  1. Окружном штабу доставити контакт телефоне градског-општинског штаба, име и презиме лица за контакт са бројем телефона.