Документи о раду

2021

1444701800_pdfИнформатор о раду за 2021. годину

1444701800_pdfЈавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

2017

1444701800_pdfИнтерни акт јавних набавки Пчињског управног округа за 2017. годину

1444701800_pdfИнформатор о раду за 2017. годину

2016

1444701800_pdfЗакључак министарства финансија – 17.02.2016

1444701800_pdfЗакључак службе за управљање кадровима – 18.01.2016

1444701800_pdfЗакључак министарства државне управе – 13.01.2016

1444701800_pdfПравилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места – 06.01.2016

1444701800_pdfДокументациона основа за израду Правилника о унутрашњем уређењу за 2016. годину

1444701800_pdfИнтерни акт јавних набавки Пчињског управног округа за 2016. годину

1444701800_pdfИнформатор о раду за 2016. годину

1444701816_wordОбразац 5 за 2015. годину

1444701800_pdfИзвештај о раду Савета управног округа за 2015. годину

1444701800_pdfИзвештај о раду Одсека за 2015.годину

1444701800_pdfИзвештај о раду Пчињског управног округа за 2015.годину

2015

1444701800_pdfЗаписник са 4. редовне седнице Окружног штаба за ванредне ситуације – 26.11.2015

1444701800_pdfЗаписник са састанка са начелницима и шефовима инспекцијских служби – 04.11.2015

1444701800_pdfФинансијски план за 2015. годину

1444701800_pdfИнформатор о раду за 2015. годину

1444701800_pdfИНТЕРНИ АКТ ЈАВНИ НАБАВКИ ПЧИЊСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2015.ГОДИНУ

1444701800_pdfИзвештај о раду одсека 01.01.2015-30.06.2015. године

1444701800_pdfИзвештај о раду одсека 01.01.2015-30.09.2015. године

1444701800_pdfИзвештај о раду одсека 01.01.2015-31.03.2015. године

1444701800_pdfОбразац 5 – деветомесечни 2015. године

1444701800_pdfОбразац 5 – шестомесечни 2015. године

1444701800_pdfОбразац 5 – тромесечни 2015. године

1444701800_pdfПлан рада за 2015. годину

1444701800_pdfЗахтев за измену Правилника Управе царина – 09.02.2015

2014

1444701800_pdfЗавршни рачун за 2014. годину

1444701800_pdfИзвештај о раду Одсека за 2014. годину

1444701800_pdfИзвештај о раду Савета управног округа за 2014. годину

1444701800_pdfОбразац 5 за 2014. годину

2010

1444701800_pdfДокументациона основа за израду Правилника о унутрашњем уређењу

1444701800_pdfПравилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места – 16.06.2010