Документи о раду

2021
Информатор о раду за 2021. годину

Јавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

2017

Интерни акт јавних набавки Пчињског управног округа за 2017. годину

Информатор о раду за 2017. годину

2016

Закључак министарства финансија – 17.02.2016

Закључак службе за управљање кадровима – 18.01.2016

Закључак министарства државне управе – 13.01.2016

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места – 06.01.2016

Документациона основа за израду Правилника о унутрашњем уређењу за 2016. годину

Интерни акт јавних набавки Пчињског управног округа за 2016. годину

Информатор о раду за 2016. годину

Образац 5 за 2015. годину

Извештај о раду Савета управног округа за 2015. годину

Извештај о раду Одсека за 2015.годину

Извештај о раду Пчињског управног округа за 2015.годину

2015

Записник са 4. редовне седнице Окружног штаба за ванредне ситуације – 26.11.2015

Записник са састанка са начелницима и шефовима инспекцијских служби – 04.11.2015

Финансијски план за 2015. годину

Информатор о раду за 2015. годину

ИНТЕРНИ АКТ ЈАВНИ НАБАВКИ ПЧИЊСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2015.ГОДИНУ

Извештај о раду одсека 01.01.2015-30.06.2015. године

Извештај о раду одсека 01.01.2015-30.09.2015. године

Извештај о раду одсека 01.01.2015-31.03.2015. године

Образац 5 – деветомесечни 2015. године

Образац 5 – шестомесечни 2015. године

Образац 5 – тромесечни 2015. године

План рада за 2015. годину

Захтев за измену Правилника Управе царина – 09.02.2015

2014

Завршни рачун за 2014. годину

Извештај о раду Одсека за 2014. годину

Извештај о раду Савета управног округа за 2014. годину

Образац 5 за 2014. годину

2010

Документациона основа за израду Правилника о унутрашњем уређењу

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места – 16.06.2010