Sastanak sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi – 15.07.2016

Dana 15.07.2016. godine, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Srećko Pejković, održao je kolegijum sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi.

Na sastanku je razmatran Izveštaj o šestomesečnom radu u 2016. godini.

Inspekcija rada ukupno je izvršila 393 inspekcijskih nadzora, sa 339 lica je zasnovan radni odnos nakon nadzora, prijavljeno je 19 povreda na radu (1 povreda sa smrtnim ishodom, 13 teških povreda i 5 lakih povreda na radu), doneto je 83 rešenja iz oblasti radnih odnosa, 56 rešenja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, utvrđeno je 15 neregistrovanih subjekata, 12 neregistrovanih subjekata koji su se registrovali po nalogu inspektora rada, podneto je 62 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Novčani iznos izrečenih kazni po podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka 9.088.000,00 dinara, izdato je 8 prekršajnih naloga i podneto 8 prekršajnih prijava.

Tržišna inspekcija je izvršila ukupno 358 inspekcijskih nadzora i podnela 103 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. U postupcima kontrole doneto je ukupno 64 upravnih rešenja o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani prometa robe, 11 rešenja o oduzimanju robe i 29 rešenja o oduzimanju i zadržavanju robe.

Sanitarna inspekcija je za šest meseci ivršila 916 inspekcijskih pregleda po službenoj dužnosti i to: 733 redovnih pregleda, 162 vanrednih i 21 kontrolni pregled. Doneta su 5 usmena rešenja, 212 pisanih rešenja, od toga 116 rešenja za otklanjanje nedostataka, 10 rešenja zabrane upotrebe sterilizatora, 8 rešenja zabrane korišćenja vode za piće sa javanih česama i 78 rešenja zabrane rada licima – kliconoše.

Turistička inspekcija je ukupno izvršila 316 kontrola, od toga: 228 redovnih i 88 kontrola izvršenja rešenja. Doneto je 17 rešenja o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti, 52 rešenja za utvrđene nepravilnosti za 93 izrečenih mera. Sudiji za prekršaje podneto je 65 zahteva za 82 učinjena prekršaja.