Sastanak sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi – 09.05.2016

Dana 09.05.2016. godine, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Slaviša Bulatović, održao je kolegijum sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi. Na sastanku je razmatran Izveštaj o radu za april mesec 2016. godine.

Inspekcija rada je u aprilu mesecu vršila inspekcijski nadzor po zahtevima stranaka i službenoj dužnosti u delatnosti tekstila, kože i obuće, građevinskoj delatnosi, trgovini na veliko i malo, delatnosti usluge smeštaja i ishrane, obrazovanja,zdravstva i socijalne zaštite, finansijskim delatnostima i poslovnim uslugama. Iz oblasti radnih odnosa izvršeno je ukupno 60 nadzora, ukupan broj zatečenih na radu je 378, zatečeno je 78 lica na faktičkom radu i sa 52 lica nakon nadzora zasnovan je radni odnos. Doneto je 8 rešenja za otklanjanje nedostataka po članu 269. Zakona o radu, 2 zaključka, 3 rešenja za otklanjanje nedostataka po članu 271. Zakona o radu i podneto je 5 Zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Podneta je jedna krivična prijava. Iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ukupno je po službenoj dužnosti izvršeno 29 nadzora, od toga 5 pregleda poslovnog prostora. Doneto je jedno rešenje kojim su naložene mere za otklanjanje 8 nedostatka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Tržišna inspekcija je u aprilu mesecu izvršila ukupno 85 inspekcijskih nadzora i podnela 14 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. U postupcima kontrole doneto je ukupno 12 upravnih rešenja o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani prometa robe, 3 rešenja o nalaganju-zabrani i oduzimanju robe i 5 rešenja o oduzimanju i zadržavanju robe.

Sanitarna inspekcija je u aprilu mesecu izvršila 192 inspekcijska pregleda po službenoj dužnosti i to : 152 redovna pregleda i 40 kontrolnih pregleda. Doneto je jedno usmeno rešenje, 34 pisana rešenja, od toga 17 rešenja za otklanjanje nedostataka, 3 rešenja zabrane upotrebe sterilizatora, 5 rešenja zabrane upotrebe vode za piće sa javnih česama i 9 rešenja zabrane rada licima – kliconoše. Kontrolom izvršenja naloženih mera rešenjima u 40 objekata, konstatovano je da je u 37 objekta postupljeno po naloženim merama. Kontrolisano je 280 lica, koja podležu sanitarnom nadzoru.

Turistička inspekcija je u aprilu mesecu ukupno izvršila 37 kontrola, od toga: 32 redovne i 5 kontrola izvršenja rešenja. Doneto je 1 rešenja o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti, 10 rešenja za utvrđene nepravilnosti za izrečenih 13 mera. Sudiji za prekršaje podneto je 11 zahteva za 11 prekršaja.

Veterinarska inspekcija je u aprilu mesecu vršila redovne kontole, pri tom je sačinila 111 zapisnika, 26 zapisnika za naplatu za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede, 17 rešenja za otklanjanje nedostataka u objektima i 5 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Na liniji klanja iskontrolisano je klanje 12 goveda, 159 svinja, 15 prasadi i 40 jagnjadi. U preradama mesa iskontrolisano je 8.101 kg. sirovog mesa od čega je proizvedeno 9.230 kg. proizvoda od mesa. U mlekarama je otkupljeno 309.612 litara sirovog mleka, a proizvedeno 224.287 kg. proizvoda od mleka. U aprilu mesecu je fakturisano na ime obavljenih veterinarsko-sanitarnih pregleda u proizvodnji i prometu 83.899.00 dinara, a naplaćeno je 95.620.0000 dinara, na ime republičkih administrativnih taksi fakturisano je 83.300,00 dinara a naplaćeno 90.400.00 dinara.