Održana 2.vanredna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije

Dana 06.04.2016. godine, sa početkom u 11 časova, održana je druga vanredna sednica Okružnog Štaba za vanredne situacije.

Zbog velikog broja požara na otvorenom prostoru u periodu od 26.03.2016.godine do 05.04.2016.godine, održana je druga vanredna sednica. Po evidenciji bataljona povećan je broj požara na teritoriji Surdulice i Bosilegrada. Vatrogasno spacilačka jedinica je u dogovoru sa načelnikom Odeljenja zatražila sastanak sa rukovodiocima policijske stanice u Surdulici koji je održan dana 05.04.2016.godine u prostorijama policijske stanice sa ciljem da se preventivno deluje na prostoru Opštine Surdulica, radi smanjenja požara na otvorenom prostoru, koji su prouzrokovali veliku materijalnu i finansijsku štetu. Veliki broj požara se pojavljuje na teritoriji sela Klisura i sela Božica, spaljuje se suva trava i nisko rastinje.

Na snazi je dogovor koji je postignut između policijske stanice Surdulica i Odeljenja za vanredne situacije u Vranju a tiče se obilaska terena Klisura i Bosilegrada sa jednim pripadnikom VSJ, Inspektorom Civilne zaštite i jednim policijskim službenikom policijske ispostave na Vlasini.

U organizaciji Šumskog Gazdinstva, održan je sastanak na Vlasinskom jezeru u prostorijama Šumskog Gazdrinstva na temu: ,,Požari na otvorenom prostoru,, i donešena je Odluka da se radnici Šumskog Gazdinstva aktivnije uključe u sam obilazak terena, gašenja kada dođe do požara i dežurstva posle gaženja požara na teritoriji koja je u vlasništvu Šumskog Gazdinstva.

Predlog je da se oštampaju plakati koji bi za cilj imali da upozore stanovništvo o kaznama i zabrani paljenja na otvorenom prostoru i da se isti postavi na svim vidnim mestima.

Okružni Štab za vanredne situacije je usvojio sledeći :

Z A K Lj U Č A K
1. Da gradski i opštinski štabovi za vanredne situacije, u cilju sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara, preko lokalnih samouprava, komunalne policije, saveta mesnih zajednica, poverenika civilne zaštite i sredstava javnog informicanja upozore i edukuju građane na zabranu upotrebe vatre na otvorenom prostoru i visokim kaznama primenom odredbe Zakona o zaštiti od požara ( član 50).
2. Da gradski i opštinski štabovi za vanredne situacije iniciraju da lokalne samouprave izgrade Plan zaštite od požara u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti od požara, kojim će posebno biti razrađena organizacija zaštite od požara na teritoriji svoje nadležnosti.