Вести

Седница Окружног штаба за ванредне ситуације – 28.01.2016

У четвртак, 28.01.2016. године, у седишту Пчињског управног округа у Врању, Окружни штаб за ванредне ситуације, одржао је прву редовну седницу.

На седници је разматран Предлог Плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације Пчињског управног округа за 2016.годину, који има 15 тачака подељених по кварталима. Планом су обухваћене превентивне мере одбрана од поплава, снежних падавина, клизишта и пожара.

На седници је донет један закључак:

  1. Да се усваја предлог Плана рада Окружог штаба за ванредне ситуације Пчињског управног округа за 2016.годину и упућује Републичком штабу на усвајање.

И следеће препоруке:

  1. У циљу побољшања система противградне заштите на подручју Пчињског управног округа, препоручује се Републичком хидрометеоролошком заводу да преиспита мрежу изграђених противградних станица на територији Пчињског управног округа имајући у виду новонастале околности везане за забрану лета у Копненој зони безбедности.
  2. Прихвата се захтев општинског штаба за ванредне ситуације општине Бујановац у вези активирања противградних станица на подручју општине и препоручује се РХМЗ да у сарадњи са локалном самоуправом исте стави у функцију у 2016. години.