Састанак са начелницима и шефовима инспекцијских служби – 07.12.2015

Дана 07.12.2015. године, начелник Пчињског управног округа Славиша Булатовић, одржао је редован састанак са начелницима и шефовима инспекцијских служби.

На састанку је разматран Извештај о раду за месец новембар 2015. године.

Инспекција рада је у новембру месецу контролисала рад на црно и том приликом је затечено 65 лица на фактичком раду, а са 64 лица је након надзора послодавац засновао радни однос.

Тржишна инспекција је извршила укупно 108 инспекцијских надзора и поднела 36 захтева за покретање прекршајног поступка. У поступцима контроле донела је укупно 46 управних решења о отклањању недостатака и привременој забрани промета робе, 12 решења о одузимању робе, 13 решења о коначном одузимању робе за повреду права интелектуалне својине. Стављена је ван промета роба у вредности од 61.200,00 динара, због не вођења евиденције и исправа о набавци.

Санитарна инспекција је у новембру месецу извршила 171 инспекцијски преглед по службеној дужности и то: 138 редовних прегледа, 3 ванредна и 27 контролних прегледа. Донето је 43 писана решења, од тога 20 решења о отклањању недостатака, 8 решења забране коришћења стерилизатора у здравственим објектима, 3 решења забране рада лицу које је затечено без доказа о обављеном повременом здравственом прегледу и 12 решења забране рада лицима – клицоноше.

Ветеринарска инспекција је сачинила 196 записника и 34 записника и решења за наплату за извршене ветеринарско-санитарне прегледе, као и 51 решење за отклањање недостатака у објектима и спровођењу послова Програма мера здравствене заштите животиња. Поднели су 54 захтева за покретање прекршајних поступака. На линији клања исконтролисано је клање 18 говеда и 189 свиња. У прерадама меса исконтролисано је 11.332 кг сировог меса. У млекарама је откупљено 289.386 литара сировог млека, а произведено 199.362 кг.производа од млека. По позиву полиције обавили су контроле у вези нелегалног промета хране и животиња. Контролисан је промет у магацинима за складиштење хране и коже и вуне и утовар-транспорт животиња на сточним пијацама.

Туристичка инспекција је у новембру месецу укупно извршила 66 контрола, од тога: 45 редовних и 21 контролу извршења решења. Донето је 8 решења о привременој забрани обављања делатности, 12 решења за утврђене неправилности. Судији за прекршаје поднето је 23 захтева за 30 учињених прекршаја.