Упућен захтев за измену правилника Управе царина

У намери да привредницима Јабланичког и Пчињског округа олакша пословање и помогне у обезбеђивању бољих услова за пласман производа на инострана тржишта, Регионална привредна комора Лесковац је, у сарадњи са начелницима Јабланичког и Пчињског округа, Божидаром Стојиљковићем и Славишом Булатовићем, упутила заједнички захтев Управи царина за измену Правилника о одређивању царинских испостава за спровођење поступка стављања у слободан промет различитих врста робе.

Наиме, извозни артикли привредника са југа Србије, орјентисаних ка извозу, царине се у Нишу, а не како је логичније, а пре свега јефтиније, у царинским испоставама у Лесковцу и Врању. Уштеда се мери стотинама пређених километара и хиљадама евра, те су поменуте, али и многе друге испоставе у Србији, у неравноправном положају у односу на Београд, Ниш, Нови Сад и Ужице.

Правилником Управе царина и Решењем о одређивању царинарница и њихових организационих јединица за спровођење поступка стављања робе у слободан промет и транзит одређене робе прописане су и одређене надлежне царинарнице и царинске испоставе царињења робе широке потрошње и текстила. Ради се о роби која директно стиже из азијских и евроазијских земаља или која реекспортно стиже из трећих земаља, без обзира на број наименовања.

Анализом предности и последица овог акта, са аспекта функционисања привреде и других услужних делатности Јабланичког и Пчињског управног округа, дошло се до закључка да је неопходно извршити измену овог Правилника којим се даје право и могућност царинским испоставама у Лесковцу и Врању да царине робу широке потрошње и текстил за даљу продају.