Питања и одговори

 1. Да ли управни окрузи представљају територијалну организацију Републике Србије?

  Не. Управни окрузи нису облик локалне самоуправе или део територијалне организације Републике Србије, већ представљају начин организовања државне управе. Према Закону о државној управи је одређено да се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државене управе.

 2. Где могу да пријавим мог послодавца који не уплаћује доприносе за здравствено и пензијско осигурање запосленима?

  Повреду својих права из области радних односа можете пријавити писменим путем у писарници Пчињског управног округа, у Врању, Матије Гупца 2. I спрат, канцеларија број 2. сваког радног дана од 07 до 15 часова. Такође, за све информације из области радних односа можете се обратити одељењу инспекције рада у Врању путем телефона на бројеве 021/421-822, 420-075.

 3. Купила сам веш машину у једној продавници у Бујановцу. Након два месеца се покварила. Коме да се обратим за помоћ?

  Прво се обратите продавници у којој сте купили производ или овлашћеном сервису. У случају да не добијете позитиван одговор, обратите се одељењу тржишне инспекције у Врању.

 4. Где могу да поднесем захтев за регистрацију медицинске лабораторије у Врању?

  Одобрење за рад даје здравствена инспекција Министарства здравља. Захтев можете поднети у писарници Пчињског управног округа у Врању, адреса је Матије Гупца 2, први спрат.

 5. У ресторану нисам добио фискални рачун. Коме да се обратим?

  За надзор над угоститељским објектима надлежна је туристичка инспекција Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Седиште туристичке инспекције за Пчињски управни округ је у Врању, Матије Гупца 2. Захтев можете предати лично или путем поште на писарницу Пчињског управног округа, Врање, Матије Гупца 2, први спрат. За неиздавање фискалних рачуна можете се обратити и пореској управи.

 6. Желим да отворим пољопривредну апотеку. Где могу да добијем информације која средства за заштиту биља могу да продајем и под којим условима?

  Обратите се фитосанитарној инспекцији Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Врању, Булевар Михајла Пупина 10, други спрат.