Стари турски хамам, Врање
Бели мост (Мост љубави), Врање
Средњевековна тврђава Maрково Кале
Зграда старог Начелства у Врању
Саборна црква Свете Тројице у Врању