Вести

Прва седница Савета управног округа

Дана 29.02.2016. године, начелник Пчињског управног округа Славиша Булатовић, одржао је прву седницу Савета управног округа, којој су, присуствовали председници општина са територије Пчињског округа. Седници Савета је присуствовао и начелник Одељења за ванредне ситуације, господин Драган Тасић и госпођа Оливера Томић директор Апотекарске установе у Врању.

На Седници је разматран План рада Окружног штаба за ванредне ситуације. Планом рада су, на основу вршених анализа стања, обухваћене превентивне мере одбрана од поплава, снежних падавина, клизишта и пожара.

Поред тога, разматрано је и пословање Апотекарске установе у Врању. Директорка је указала на проблеме у пословању и истакла да се након централизовања јавних набавки финансирају само од 12% марже, што је недовољно и што је довело до губитка у пословању на нивоу Округа. Донета је препорука, да се директорка, обрати председницима локалних самоуправа са детаљном анализом рентабилности пословања за сваку општину посебно, како би се сви заједно укључили у решавање проблема.