Саборна црква Свете Тројице у Врању
Средњевековна тврђава Maрково Кале
Стари турски хамам, Врање
Бели мост (Мост љубави), Врање
Зграда старог Начелства у Врању