Sastanak sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi – 18.04.2016

Dana 18.04.2016. godine, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Slaviša Bulatović, održao je kolegijum sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi.

Na sastanku je razmatran Izveštaj o radu za mart mesec 2016. godine.

Inspekcija rada je u martu mesecu vršila inspekcijski nadzor po zahtevima stranaka i službenoj dužnosti u delatnosti trgovine na veliko i malo, u zdravstvenoj i komunalnoj delatnosti, usluge smeštaja i ishrane, obrazovanja, građevinarstva, državne uprave, zdravstva i socijalne zaštite. Iz oblasti radnih odnosa izvršeno je ukupno 123 nadzora, ukupan broj zatečenih na radu je 1143, zatečeno je 164 lica na faktičkom radu i sa 162 lica nakon nadzora zasnovan je radni odnos. Doneto je 3 rešenja za otklanjanje nedostataka po članu 269. Zakona o radu i 8 zaključaka. Iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ukupno je po službenoj dužnosti izvršeno 23 nadzora, od toga 5 inspekcijskih nadzora povodom teške povrede na radu, 1 nadzor povodom smrtne povrede i 7 pregleda poslovnog prostora. Doneto je 4 rešenja kojim su naložene mere za otklanjanje 13 nedostatka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Tržišna inspekcija je u martu mesecu izvršila ukupno 97 inspekcijskih nadzora i podnela 24 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. U postupcima kontrole doneto je ukupno 20 upravnih rešenja o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani prometa robe, 4 rešenja o oduzimanju robe i 6 rešenja o oduzimanju i zadržavanju robe.

Sanitarna inspekcija je u martu mesecu izvršila 236 inspekcijskih pregleda po službenoj dužnosti i to: 186 redovna pregleda, 15 vanredna i 35 kontrolna pregleda. Doneta su dva usmena rešenja, 59 pisanih rešenja, od toga 31 rešenje za otklanjanje nedostataka, 4 rešenja zabrane upotrebe sterilizatora, 1 rešenje zabrane rada licima koja su zatečena bez dokaza o obavljenim povremenim zdravstvenim pregledima i 23 rešenja zabrane rada licima – kliconoše. Kontrolom izvršenja naloženih mera rešenjima u 35 objekta, konstatovano je da je u 28 objekta postupljeno po naloženim merama. Kontrolisano je 462 lica, koja podležu sanitarnom nadzoru.

Turistička inspekcija je u martu mesecu ukupno izvršila 80 kontrola, od toga: 54 redovne i 26 kontrola izvršenja rešenja. Doneto je 4 rešenja o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti, 9 rešenja za utvrđene nepravilnosti za izrečenih 15 mera. Sudiji za prekršaje podneto je 11 zahteva.

Veterinarska inspekcija je u martu mesecu vršila redovne kontole, pri tom je sačinila 149 zapisnika, 27 zapisnika za naplatu za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede, 309 rešenja za otklanjanje nedostataka u objektima i 7 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Na liniji klanja iskontrolisano je klanje 18 goveda i 189 svinja. U preradama mesa iskontrolisano je 9.950 kg. sirovog mesa od čega je proizvedeno 12.766 kg. proizvoda od mesa. U mlekarama je otkupljeno 278.785 litara sirovog mleka, a proizvedeno 219.440 kg. proizvoda od mleka. U martu mesecu je fakturisano na ime obavljenih veterinarsko-sanitarnih pregleda u proizvodnji i prometu 92.452.00 dinara, a naplaćeno je 93.089.00 dinara, na ime republičkih administrativnih taksi fakturisano je 75.300,00 dinara a naplaćeno 80.650.00 dinara.